Brev fra Ernst Bojesen til Borgmester Dithmer 5. april 1905

Brev fra Ernst Bojesen til Borgmester Dithmer i Odense dateret 5. april 1905

Kære Hr. Borgmester Dithmer 5/4 05

Rent privat vil jeg takke Dem for den elskværdighed der vistes mig i søndags og ikke mindst fra deres side. Jeg sender under Deres adresse de 60 Expl af Eventyrenes 1. sted hæfte til de 54 børn og til bestyrer og lærere efterhånden som hæfterne udkomme skal skal de følge, opgiv venligst til hvem jeg skal sende pakkerne. Vedlagt har jeg nedskrevet ganske løst mine tanker hvorledes Odense By bør gribe sagen an med et Andersens Museum, en tanke der bør realiseres og det nu. Gennemføres den fuldt ud i Deres borgmesterstol, vil de efterlade dem et stort blivende minde til, foruden De allerede har udrettet for byen og det vil være en højst interessant opgave at løse.

Idet jeg Dem bringe Byrådets eller måske rettere Festudvalgets – øvrige medlemmer min Tak og Hilsen

forbliver jeg
Deres ærb. hengivne
Ernst Bojesen

Foto og afskrift af brev Lars Bjørnsten Odense 2016. Kilde Stadsarkivet Odense

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!