ny

Tanker om et Andersen Museum i Odense 2. april 1905

Uddrag af brevet med Ernst Bojesens tanker

Om tankerne

Om Ernst Bojesens tanker om et H.C. Andersen Museum i Odense kunne man læse om i et brev, hvor selve brevet er skrevet den 5. april og hvor bilaget er nedfældet den 2. april 1905. Ernst Bojesen er foregangsmand med nogle skønne kreative og visionære tanker om fremtiden for Odense og om etablering af H.C. Andersen Museet. Nedenfor kan du læse Ernst Bojesens tanker om museet.

Tankerne

2-04-05. Odense By bør oprette et Andersen museum i hans fødehjem, gøres dette bredt, rationelt og forstandigt vil byen opnå tiltrækning, der i rigt mål vil komme byen tilgode, ikke alene vil den ære det vil være for byen at eje dette nationale minde, men også vel den turiststrøm der i tidernes løb vil gå til Odense og dermed tilføre byens borgere forøgede indtægter. Det viser sig ud ei den store verden med hvilken veneration der værnes om de synlige minder af landenes – ja af verdens berømtheder og hvilken ulige tiltrækninger disse synlige minder øve på alle der besøger landene og netop opsøger sådanne mindesmærker. Her i Danmark have vi desværre ikke have blik herfor og vi have begået mangen vandalisme, jeg behøver blot at nævne den faktum at Oehlenschläger Fødehus på Vesterbro blev nedrevet i min barndom, en grim kaserne opførtes i stedet for – og i stuen, i en spækhøkerbutik blev opsat en tavle, der fortæller at her havde Oehlenschläger Fødehus stået.

Odense By har den lykke at eje Andersens fødehus og det ligger så udmærket, som det har ligget i et tarveligt kvarter, der yderligere illustrerer hvor fattige Andersen fødtes. Dette hus må byen eje (det bør også eje hans barndomshjem) og det bør der lades en nænsom arkitekt med den største omhu og veneration gå huset igennem, så at der i al tarvelighed fremhæver, som det så ud i A’s tid. Der bør gives alt for at gøre huset brandsikkert og der må aldrig i fremtiden bruges ild i dette.

Det er på høje tid at Andersen Museet etableres, dels først adskillige ting, der kunne være deri er kun faste museumskænket, hvorfor de vanskeligt atter frigives, og dels fordi en mængde genstande der eksisterer stå i fare for at ødelægges og forsvinder. Når nu sagen skal gribes an, mener jeg at der bør gøres på den måde at byen straks køber huset og bringer det i stand til museum og først da tager fat på indholdet i dette, såvidt muligt må bladene ikke røre ved sagen før bevægelsen for at samle museums indhold skal rejses. Selve museet skal nemlig være løst af en nationalsag og ikke en lokal -patriotisk og dxx ikke mindst først der mulig bliver brug for statstilskud, møblering af ting fra biblioteker og fra Nationalmuseet, ligesom det derved bliver langt lettere at for private ejere af Andersen minder til at aflevere og testamentere deres relikvier til museet. Hvad skal nu dette museum indeholde? ja her har vi en vist mand at arbejde for, jeg vil blot nævne nogle grupper der belyser hvad jeg tænker:

1/ samtlige danske og fremmede udgaver af alle hans skrifter, et ikke lille bibliotek!
2/ samtlige genstande der har tilhørt ham ( der er mindre et par hundrede af sådanne)
3/ Originalportrætter af ham i litografi – Fotografi og maleri ( udmærket kopier må erholdes, hvis originalerne ikke kan skaffes)
4/ Originaltegningerne til hans eventyr. Pedersens – Frølich -Tegners – en del ukendt og mulig udenlandske originaler.
5/ Skizzer til hans mindesmærker i Danmark og udlandske
6/ Manuskripter og breve
7/ Gengivelse af personer, steder, bygninger o.s.v. der har haft betydning for hans levned
8/ Hans egne bøger, hvori han har skrevet dedikationer og bøger til ham, hvori berømtheder har skrevet
9/ hans store samling fra Kgl Bibliotek med håndtryk og tegninger af alle de berømtheder han traf i sit liv
10/ Et udvalg af hans klipninger og de billedebøger, vifter, skærme som han udførte til familierne og børn.
o.s.v. o.s.v

I hver evige af disse grupper er der de dejligste ting af genstande der har tilhørt ham vil jeg blot nævne noget som “Odense Byes Æresbrev ” det store album som sendes ham fra amerikanske børn – hans skrivetøj osv osv

Skal denne sag gennemføres må der findes en mand der kan blive begejstret for den, således at han med ægte samlermani forfølger ethvert spor hvor der er noget at vinde og ikke ophører med at følge sporet før målet er nået og den ønskede genstand erhvervet. Det skal være en mand af den Pietro Krohnske art – og en sådan findes sikkert også når tiden er inde.

Ja dette er i løse og spredte træk min tanke om hvad mål der bør sættes for at realisere denne tanke der bør realiseres, – Odense – og landet til ære

Ernst Bojesen

Afskrivning af tekst og foto Lars Bjørnsten Odense 2016. Kilde Stadsarkivet Odense.

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!