Gaver til HCA museet, Den vrede mand, Stuen hos Anholm Nyhavn (6)

Dette er en del af historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense

Gaverne til museet

– Endvidere findes her bøger med dedikationer til berømte personer som Johanne Luise Heiberg (omtalt i hendes erindringer som et forsoningsskridt fra hans side) og Julie Sødring. Minder om hans sværmeri Jenny Lind, om Frederika Bremer, prøver på hans bekendte udklip m.m. Endelig nævnes som en kuriositet en gave fra hans endnu levende skomager i København. De læster, hvorover Andersens store støvler blev syede, med omhyggelig angivelse af, hvor der skal være plads til knyster.

Den vrede mand i Aalborg

Som en anden, dog ikke hermed beslægtet kuriositet skal jeg anføre et brev fra en vred mand i Ålborg, som bl.a. skriver: “Tænk du bare, hvor mange unge Mennesker liger (sie) du ikke i Graven med dine Eventyr og Satans Sentenser”: “Du er den værste Menneskefjende og Menneskefordærver, der nogen Sinde har været under Solen, siden Djævelen i en Slanges Skikkelse forførte vore Forældre”.

hca-stue-anholm

H.C. Andersens stue hos enkefru Anholm

Stuen hos Anholm i Nyhavn

Derpå følger et interiør: Møblementet i den stue, som Andersen fra 1846 til 1865 beboede hos enkefru Anholm i Nyhavn. På bordet ligger hans høje hat og paraply, foran på gulvet hans kuffert. Han er altså ligge kommet jem fra en af sine mange farter. Som et bevis på Dr. Brix’ energi under indsamlingen, fortjener det her at anføres, at da besidderne af dette møblement, to ældre damer ved hans besøg hos dem erklærede, at de gerne ville afstå sagerne til museet, men jo ikke ejede andre møbler i deres dagligstue, lovede han resolut nye møbler, og ved hans tilbagekomst til Odense gav jeg øjeblikkeligt Hr. Brix absolution for denne provisorisk afholdte udgift.

Fortsættes her!

Kilder: Fyens Stiftstidende skriver den 2. april 1908 under rubrikken “Fra Fyens Stift” om “H.C. Andersens Hus,”og  dagen efter den 3. april 1908 bringer avisen en artikel med en redegørelse om bl.a. huset tilblivelse. Indholdet bringes i forkortet  og lettere redigeret. Desuden er der indsat overskrifter over de enkelte afsnit.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8