Historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense (1)

hcandersen-museet-

H.C. Andersen Museet i Odense. Illustration: Aarhuus Stifts-Tidende 5. april 1908

Historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense

Fødselsdagen 2. april 1908

Idag på H.C. Andersens fødselsdag er det museum, som er blevet indrettet i digterens fødested i Hans Jensensstræde, efter bestemmelsen blevet forevist for repræsentanter for pressen, den lokale, den københavnske, korrespondenter til en mængde provinsblade og udenlandske blade og endelig den illustrerede presse.

Byens borgere havde i rigt mål efterkommet opfordringen til at flage i dagens anledning. Der flages fra St. Knuds Kirke, Rådhuset og andre kommunale bygninger, men der var også almindelig flagning i byens hovedgader, og endog helt ude i byens udkanter sås flag. Ved H.C. Andersens statue på Gråbrødre Plads havde byrådet i morges ladet henlægge en smuk krans med røde og hvide bånd. I formiddags beså byrådets medlemmer H.C. Andersens Hus. Kl. 13.15 samledes byrådmedlemmer, pressens repræsentanter og andre indbudte i Rådhusets Festsal, hvor borgmester Dithmer ved et glas bød velkommen …. Derefter begav man sig til byrådssalen, hvor borgmester Dithmer gav en redegørelse for husets tilblivelse …. og herefter begav man sig i hold til H.C. Andersens Hus , der blev beset under kyndig vejledning.

Talen fra borgmester Dithmer 

H.C. Andersens Hus i Odense. er det officielle navn på det H.C. Andersen museum, der er indrettet i digterens fødested i Hans Jensens Stræde i Odense, og som fik sin indvielse igår ved forevisning for byrådet og presserepræsentanter rundt omkring fra …. Borgmester Dithmers tale lyder således: Den 2. april 1905 var her stor fest i Odense. Det var hundredårsdagen for vort berømte bysbarns H.C. Andersens fødsel. Fortsættes her!

Kilder: Fyens Stiftstidende skriver den 2. april 1908 under rubrikken “Fra Fyens Stift” om “H.C. Andersens Hus,”og  dagen efter den 3. april 1908 bringer avisen en artikel med en redegørelse om bl.a. huset tilblivelse. Indholdet bringes i forkortet  og lettere redigeret udgave. Desuden er der indsat overskrifter over de enkelte afsnit.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8