Carl B. Lorck Leipzig

Carl. B. Lorck 1814 -1905 var en dansk boghandler og generalkonsul. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004

Carl. B. Lorck 1814 -1905 var  dansk boghandler og generalkonsul. Desuden var han H.C. Andersens forlægger i Leipzig i Tyskland. Gouache på elfenben af ukendt kunstner og uden datering. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004.

Carl Berendt Lorck blev født i København den 29. august 1814 . Han ønskede at blive boghandler og kom i lære , men kom i sættelære hos Bianco Luno. Da han var udlært i 1836 tog han til Leipzig og indtrådte i 1837 i boghanler J.J. Webers forretning. I 1845 begyndte Carl Lorck som selvstændig boghandel og fra 1856 havde han eget bogtrykkeri. han arjdede utrættelig på at at gøre dansk og nordisk litteratur kendt i Tyskland. Carl. F. Lorck tog initiativ til at få tegneren Vilhelm Pedersen tegninger til at illustrere H.C. Andersens eventyr. Eventyrene blev første gang trykt på tysk.

H.C. Andersen så store muligheder og bogudgivelser på i Tyskland og derfor udgav han i 1838 romanen ”Kun en Spillemand” (Nur ein Geiger) og romanen indledes med en kort selvbiografi om H.C. Andersens eget eventyrlige liv. I 1846 sluttede han kontrakt med den danskfødte forlægger Carl. B. Lorck i Tyskland om udgivelsen af hans samlede værker”Gesammelte Werke” udkom i løbet af en kort årrække i 38 bind. Allerede i slutningen af maj 1846 sender H.C. Andersen til Lorck en del af biografien “Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung” til udgivelse.

H.C.Andersen besøgte også Lorck i 1872, hvilket ses af dagbogen fra: Fredag 19 april 1872. Smukt Solskins Veir. Gik til Hr French, han var endnu ikke paa sit Contoir; travede om fra Sted til Sted for at finde Consul Lorck, endelig fandt jeg ham i Nürnberger-strasse № 2, han fulgte mig til Geibels i Dresdnerstrasse 6.

H.C. Andersens danske forlægger var C.A. Reitzel i København.

Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.