Odense og H.C. Andersen (3)

1-albanibroen-1900

Industripalæet set fra Albanibroen Odense

Nede ved Frøken Klosteret. Det der i dag hedder var nu en Gade og en Bro over Aaen, stadselige Huse paa den anden Side af Aaen. Billedkilde: Odense Bys Museer. Albanigade med Albanibroen ca. 1900.

H.C. Andersen besøgte Odense i 1863 og gik med biskop Engelstoft hen til forældrenes hus og så så ind i gården. Bagefter gik han til sin faders grav og ind i Sankt. Knuds Kirke, og her var alt var uforandret fra hans barndom. Flere af vennerne lagde pres på H.C. Andersen for, at han skulle komme til Odense og modtage sin fødebys hyldest og han lovede at når han kom til Glorup, så ville han også besøge Odense.

Det er ligesom om at Postgården ikke er godt nok og at der overnattes på Larsens Hotel. Boede på Larsens Hotel, hvor han fik et stort koldt værelse ud til Korsgaden. Spiste til aften og frøs uagtet, der fyredes i kakkelovnen. Alle værelser på nær ét på anden etage var optaget.

Han måtte love at komme i sommer nogle dage til Odense, for, som de sagde »Byen kunde hædre mig!«  På rejserne mødte han ofte folk fra Odense, således også politimesteren fra Odense Etatsråd Kock og hans frue og i Paris i sporvognen hjem traf han Lægen Bruun fra Odense der nu lever gift i Altona.

Sider:  0    1  2  3  4  5  6  7