ny

Odense og H.C. Andersen (6)

1-DSC_0206

Niels Larsen Stevns fresko  i H.C. Andersens Hus af æresborgerfesten 6. december 1867 i Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013

Han fik i løbet fa dagen flere besøg bl.a. af enken Henrichsen , hvis datter lille Ane spiste hos H.C. Andersens forældre og som han ikke ville ligge i slagbænk med. Lille Ane boede nu i en stiftelse og hun så ret velklædt ud og græd ved tanken om H.C. Andersens livs fremgang og hun havde ved fakkeltoget stået på gaden og talt med andre gamle om Hans Christian og de græd alle, da de så at han blev behandlet som en konge.

Dagene efter æresborgerfesten var der, som allerede nævnt megen hæder til H.C. Andersen og der var middage og frokoster med forskellige borgere i Odense. Det blev også takket for festen og han gik bl.a. til brandmajor Petersen der stod for borgernes fakkeltog. H.C. Andersen besøgte også skoleinspektør Møller og så fattigskolen på hjørnet af Påskestræde og Overgade sammen med Biskop Engelstoft. Fattigskolen var den skole hvor han selv havde gået som dreng. H.C. Andersen hørte her eksamination i geografi.

Dagen før sin afrejse fra Odense var der fest i Lahns Stiftelse i Nedergade 36. Dagen blev også brugt til afsked med bl.a. apoteker Gustav Lotze. H.C. Andersen hørte også at der havde været lidt misundelse i forbindelse med udnævnelse af ham til æresborger i Odense. Gersons svigerfader, der er i kommunen var den eneste af disse som ikke havde deltaget og ikke underskrevet. Gersons datter var vred, fordi der ikke var gjort noget ud af hendes forlovede digteren Julius Gerson. Gerson havde ved besøg i bispegården udtrykt sig mod al den påtænkte stads til ære for H.C. Andersen, men han blev af biskoppen tilrettevist og der blev stille.

Sider:  0    1  2  3  4  5  6  7