Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“….Der var paa det første Blad et Billede klippet ud af “Den flyvende Post”, hvor man saae Kjøbenhavn med Rundetaarn og Frue Kirke, tilvenstre var klinet et Billede, der forestillede en gammel Lygte, paa den stod skrevet: “Tran”, tilhøire var en Candelaber – paa den stod skrevet: “Gas”.
“See det er Placaten!” sagde Gudfader; “det er Indgangen til Historien, Du skal faae. Den kunde ogsaa være givet som en heel Komedie, naar man kunde have givet den: “Tran og Gas eller Kjøbenhavns Liv og Levnet”. Det er en meget god Titel! …”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34