Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (34)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“…Og Gudfader sagde: “Du maa meget gjerne vise En og Anden din Billedbog, Du maa ogsaa nok sige, at jeg har lavet, klistret, tegnet det hele Værk. Men det er en Livssag, at de strax vide, hvorfra jeg har faaet Ideen til den. Du veed det, fortæl det. Ideen skyldes de gamle Tranlygter, der netop, sidste Aften de brændte, viste for Stadens Gascandelabrer, som fata morgana, Alt hvad der var seet fra den første Lygte blev tændt ved Havnen, til nu Kjøbenhavn i denne Aften belystes baade af Tran og af Gas.
Du maa vise Bogen til hvem Du vil, det vil sige, til Folk med milde Øine og venligt Sind, men kommer en Helhest – saa luk
Gudfaders Billedbog.”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Side: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34