Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (23)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“Ei Noget synes tungt for ægte Kjærlighed!”
Dog, da var hun hos ham, nu er hun ene, for altid ene! hun veed ei hans Grav og Ingen veed den.
“Troskab mod Manden var al hendes Brøde.”
– Hun sad i Aaringer, lange og mange, mens Livet rørte sig udenfor. Det staaer aldrig stille, men det ville vi et Øieblik her, tænke paa hende og Sangens Ord:
“Min Huusbond holdt jeg tro min Eed
I Nød og stor Elende!”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Side: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34