Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (24)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“….Svensken ligger for Kjøbenhavn. Det er bidende koldt og en fygende Snee; men tro sin Konge og tro sig selv staae Mænd og Kvinder rede til Kampen. Hver Haandværksmand, Bodsvend, Student og Magister er oppe paa Volden til Værn og Forsvar. Det er ingen Frygt for de gloende Kugler. Kong Frederik svor, han vilde døe i sin Rede. Han rider deroppe og Dronningen med ham. Der er Mod og Mandstugt og Fædrelandssind. Lad Svensken kun trække sin Liigskjorte paa og snige sig frem i den hvide Snee, forsøge at storme! Der væltes Bjælker og Steen ned paa dem; ja Kvinderne komme med Bryggerkjedler og helde sydende Beg og Tjære over de stormende Fjender…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Side: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34