Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (17)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“…Den flygtende Kong Christjern saae jeg kjøre paa lynggroede Hede; der mødte ham et usselt Kjøretøi, forspændt med een Hest; i det sad en Kvinde, Kong Christjerns Søster, Markgrevinden af Brandenborg; tro den lutherske Lære var hun jaget bort af sin Huusbond. Paa den mørke Hede mødtes de landflygtige Kongebørn. Tiden er trang, Tiden er lang, stol ikke paa Ven eller Frænde!”
Svalen kom fra Sønderborg Slot med klagelig Sang. “Kong Christjern er forraadt! Han sidder der i det brønddybe Taarn; hans tunge Trin slide Spor i Steengulvet, hans Finger sætter Mærke i det haarde Marmor…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Side: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34