Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (5)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gudfaders Billedbog” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Godfather’s Picture Book. By Hans Christian Andersen.

“….Vi ville fortælle Eder, hvad vor Slægt, heelt op til Tip-tippe-tip-Oldemoer-Lygte har seet og oplevet: hele Kjøbenhavns Historie. Gid I og Eders Efterkommere, indtil den sidste Gas-Candelaber, maae opleve og kunne fortælle ligesaa mærkelige Ting, som vi, naar I engang faae Afsked, og det faae I! Det maae I være forberedte paa. Menneskene finde nok paa en stærkere Belysning end Gas. Jeg har hørt en Student sige, at man ymtede om at de vilde komme til at brænde Søvand;” det spruttede i Vægen, da Lygten sagde disse Ord; det var som den allerede havde Vand i sig.
Gudfader hørte nøie efter, tænkte over og fandt, at det var en udmærket Idee af de gamle Lygter, i denne Overgangs-Aften fra Tran til Gas at fortælle og fremvise hele Kjøbenhavns historie. “En god Idee maa man ikke slippe,” sagde Gudfader, “jeg tog den strax, gik hjem og lavede denne Billedbog til Dig, den gaaer endnu længere tilbage i Tiden end Lygterne kunde.
Her er Bogen, her er Historien: “Kjøbenhavns Liv og Levnet”, den begynder med Bælgmørke, et kulsort Blad, det er det mørke Tidsrum.”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Side: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34