Odense i skildringer og billeder fra 1880’erne (6)

1-hcan_0016

Joh. Boesen: Åen i “Læseforeningens Have” Odense

En bred Passage langs Gitteret om St. Knuds Kirkegaard sætter Flakhaven (den flade Havn) i Forbindelse med Byens andet og største Torv, Store Torv eller Albanitorvet, en mægtig, firkantet Plads med en toppet og vanskelig Brolægning og en stærk Skraaning ned ad Aaen til. Det er til daglig Brug et højst kedsommeligt Torv; ingen af Byens anseligere Bygninger forskønner det, der findes ingen Butiker, ingen Færdsel, og kun sjælden kører en Vogn hen derover. Men se det paa en Torvedag, naar dets mægtige Flade er fyldt til sidste Plads med Mennesker og Vogne, saa man næppe kan trænge sig frem, naar Slagterne med snehvide Forklæder staar i lange Rader bag deres blodplettede Borde og Ostehandleren oppe fra sin Vogn afvejer store, fede Ostestykker, naar den rødnæsede Bondekone med blaafrosne Hænder sidder flegmatisk mellem sine Æg og sine grønne Kranse, og smaa vimse Købstaddamer i kokette Morgentoiletter nyfigent sværmer om og snuser til alt, medens Lispunrleloddet uafladelig glider frem og tilbage paa den tunge Bismerstang og Torvet fra Ende til anden genlyder af syngende Fynsk. Da er det ellers saa tomme Torv forvandlet til et stort, broget Folkelivsbillede, hvor en gammel nederlandsk Maler kunde have fundet ypperlige Motiver for sin Pensel.

Den, der kommer fremmed til Odense, vil i Regelen straks af en velvillig Vært blive indført i ,Læseforeningen“. Dels fordi Odenserne med rette er stolte af denne i hele Danmark enestaaende Forening, dels fordi den i det odensiske Liv nogenlunde spiller samme Rolle som Kafeer og Forlystelsesetablissementer andre Steder, i det dens Læse- og Konversationsværelser mere end erstatter de første og Haven med sin Pavillon, sine Kroketplæner og Musikaftener i alt Fald delvis udfylder Savnet af de sidste. Her tilbringer den gamle Pensionist eller Rentier sin halve Dag, svælgende i den rigelige Bladlæsning, medens han samtidig nyder de højryggede Stoles uvante Komfort, her søger Byens Købmænd deres Handelsberetninger i Hamburgerbladene, her samles de gamle Stamgæster om Aftenen ved de fredelige Dominobrikker, der krydres med en Samtale om Byens nyeste nyt, og naar en af dem gaar til sine Fædre, saa indsamles der her til Kransen. Men nede fra den hyggelige og velplejede Have høres uophørlig Kroketkøllernes Slag. Denne Have er i den korte Sommertid Byens selskabelige Centrum og Odensernes erklærede Kæledægge. Her holdes smaa Kaffe- og Chokoladeselskaber paa Fødselsdage eller ved andre festlige Lejligheder, og unge Mødre eller enlige Damer tilbringer her deres Fritimer (dem Provinsdamer i Regelen ikke har saa faa af), bøjede over deres Hækletøj eller Roman.

Ovenstående er et uddrag af bogen “Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere, 1887-93”.  Af Martinus Galschiøt (1844-1934). Uddraget handler primært om  Odense og indgår i afsnittet “Fra Storebælt till Båring Vig”. En skildring af noget af H.C. Andersens Odense. Selvom materialet først er indsamlet en del år efter H.C. Andersens død i 1875, kan det alligevel give en opfattelse af datidens Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9