Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Beetle Who Went on His Travels . By Hans Christian Andersen.

“… Og Skarnbassen krøb frem.
“Først de Store, saa de Smaa,” sagde den, “dog det er ikke Størrelsen, som gjør det.” Og saa strakte den frem sine tynde Been.
“Hvad vil Du?” spurgte Smeden.
“Guldskoe!” svarede Skarnbassen.
“Du er nok ikke klarhovedet!” sagde Smeden, “vil Du ogsaa have Guldskoe?”
“Guldskoe!” sagde Skarnbassen. “Er jeg ikke ligesaa god som det store Bæst, der skal have Opvartning, strigles, passes, have Føde og Drikke. Hører jeg ikke ogsaa til Keiserens Stald?”
“Men hvorfor faaer Hesten Guldskoe?” spurgte Smeden, “begriber Du det ikke?”
“Begriber? Jeg begriber, at det er Ringeagt imod mig,” sagde Skarnbassen, “det er en Krænkelse – og nu gaaer jeg derfor ud i den vide Verden!….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjoernsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6