Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (6)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Beetle Who Went on His Travels . By Hans Christian Andersen.

“…Og Skarnbassen fløi lige ind af det aabne Vindue paa en stor Bygning og der sank den træt ned i den fine bløde, lange Manke paa Keiserens Livhest, der stod i Stalden, hvor den og Skarnbassen hørte hjemme; den klamrede sig fast i Manken og sad lidt og summede sig. “Her sidder jeg paa Keiserens Livhest! sidder som Rytter! Hvad er det jeg siger! ja nu bliver det mig klart! det er en god Idee, og rigtig. Hvorfor fik Hesten Guldskoe? Det spurgte han mig ogsaa om, Smeden. Nu indseer jeg det! for min Skyld fik Hesten Guldskoe!”
Og saa blev Skarnbassen i godt Humeur….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6