Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Beetle Who Went on His Travels . By Hans Christian Andersen.

“…Da det hoftede lidt, og Skarnbassen havde blinket Vandet af sine Øine, skimtede den noget Hvidt, det var Linned paa Blegen; den naaede derhen, krøb ind i en Fold af det vaade Lintøi, det var rigtignok ikke, som at ligge i den varme Dynge i Stalden; men her var nu Intet bedre, og saa blev den her en heel Dag, en heel Nat, og ogsaa Regnveiret blev. I Morgenstuden kom Skarnbassen frem; den var saa ærgerlig over Climatet.
Der sad paa Linnedet to Frøer; deres klare Øine lyste af bare Fornøielse. “Det er et velsignet Veir!” sagde den Ene. “Hvor det forfrisker! og Lintøiet holder saa deiligt sammen paa Vandet! det kriller mig i Bagbenene, som om jeg skulde svømme!”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6