Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Beetle Who Went on His Travels . By Hans Christian Andersen.

“…Og saa gik den videre frem, ind i Skyggen af en stor Levkoi; der krøb en Kaalorm paa den.
“Hvor dog Verden er deilig!” sagde Kaalormen, “Solen er saa varm! Alt er saa fornøieligt! og naar jeg engang sover ind og døer, som de kalde det, saa vaagner jeg op og er en Sommerfugl!”
“Bild Dig Noget ind!” sagde Skarnbassen, “nu flyve vi om som Sommerfugl! Jeg kommer fra keiserens Stald, men Ingen der, ikke engang Keiserens Livhest, der dog gaaer med mine aflagte Guldskoe, har slige Indbildninger. Faae Vinger! flyve! ja nu flyve vi!” Og saa fløi Skarnbassen. “Jeg vil ikke ærgre mig, men jeg ærgrer mig dog!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6