Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (5)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skarnbassen” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Beetle Who Went on His Travels . By Hans Christian Andersen.

“…Men Alt var ikke ude endnu, der kom en Baad med nogle unge Piger.
“Der seiler en Træsko!” sagde den Ene.
“Der er et lille Dyr tøiret fast i den!” sagde den Anden.
De vare lige ved Siden af Træskoen, de fik den op, og den ene af Pigerne tog en lille Sax frem, klippede Uldtraaden over uden at gjøre Skarnbassen Skade og da de kom i Land, satte hun den i Græsset.
“Kryb, kryb! flyv, flyv, om Du kan!” sagde hun. “Frihed er en deilig Ting!”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6