Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (7)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (1866) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Porter’s Son. By Hans Christian Andersen.

“…Han groede. Naadens Dug faldt fra oven!
Det var derfor slet ingen Overraskelse, at da Professoren blev Etatsraad, blev Emilie Etatsraadinde.
“Livet er Tragedie eller Komedie,” sagde Generalen, “i Tragedien døe de, i Komedien faae de hinanden.”
Her fik de hinanden. Og de fik tre raske Drenge, men ikke lige strax.
De søde Børn rede paa Kjephest gjennem Stuer og Sale, naar de vare hos Bedstefader og Bedstemoder. Og Generalen red ogsaa paa Kjephest, red bag efter dem: “Som Jockey for de smaa Etatsraader!”
Generalinden sad i Sophaen og smilede, selv om hun havde sin store Hovedpine….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy Tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7