Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (6)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (1866) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Porter’s Son. By Hans Christian Andersen.

“…I Corridoren stod Emilie.
“Min Fader svarede -?” spurgte hun og Stemmen rystede.
Georg trykkede hendes Haand: “han løb fra mig! – der kommer en bedre Tid!”
Der var Taarer i Emilies Øine; der var Forvisning og Mod i den unge Mands Øine, og Solen skinnede ind paa de To og gav dem sin Velsignelse.
I sin Stue sad Generalen aldeles henkogt; ja det kogte endnu, det løb over i Ord og Udbrud: “Vanvid! Portner-Galskab!” – …..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7