Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (5)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Portnerens Søn” (1866) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Porter’s Son. By Hans Christian Andersen.

“….Med samme Velvillighedens Smiil modtog han Hr. Georg, nogle Dage efter. Den unge Mand kom vistnok for at takke for Ballet, hvad Andet? Jo det meest Overraskende, det meest Forbausende: vanvittige Ord kom han med, Generalen troede ikke sine egne Øren; “pyramidal Declamation”, et Andragende, der var utænkeligt: Hr. Georg bad om at erholde lille Emilie til Kone.
“Mand!” sagde Generalen og blev kogt i Hovedet. “Jeg forstaaer Dem aldeles ikke! Hvad siger De? Hvad vil De? Jeg kjender Dem ikke! Herre! Menneske! det falder Dem ind at falde ind i mit Huus! maa jeg være her, eller maa jeg ikke være her?” og han gik baglænds ind i sit Soveværelse, dreiede Nøglen om og lod Hr. Georg staae alene, han stod nogle Minuter, dreiede saa om…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7