H.C. Andersen Eventyrhus i Odense – House of Fairytales (2)

1-DSC_3349

Præmieoverrækkelse  på Odense Rådhus den 2. april 2014. Borgmester Anker Boye taler. Foto Lars Bjørnsten Odense 2014

En del af regeringens turismevækststrategi

House of Fairytales er seneste skud på stammen af projekter i Odense, som både skal tiltrække flere turister og skabe flere arbejdspladser på Fyn. Budgettet for House of Fairytales formodes at udgøre et trecifret millionbeløb, og huset forventes at stå færdigt i 2018.  Projektet er som nævnt skrevet direkte ind i regeringens turismevækststrategi, som også beskriver etableringen af et styrket samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Odense Kommune. I strategien lyder det blandt andet således:

“Der søges oprettet et H.C. Andersen-besøgscenter målrettet internationale turister i nærheden af Den Lille Havfrue i København. Samtidig opføres der i de kommende år et internationalt profileret Eventyrhus i Odense, der skal byde velkommen til H.C. Andersens univers. Som led heri etableres et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Odense Kommune med henblik på at styrke samarbejdet om at tiltrække flere internationale turister til Danmark.”

I de kommende år investeres der i Odense for mere end 25 mia. kroner i et historisk stort byudviklingsprojekt, der bl.a. omfatter universitetsbyggeri, nyt hospital, omdannelse af bymidten og en letbane.

 Jurymedlemmer

 • Jørgen Clausen, stadsdirektør, Odense Kommune (formand)
 • Anker Boye, borgmester, Odense Kommune
 • Jane Jegind, rådmand, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune
 • Stefan Birkebjerg Andersen, adm. direktør, Odense Kommune
 • Hans Peter Svendler, direktør, Realdania
 • Lars Autrup, projektleder, Realdania
 • Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef, Odense Bys Museer
 • Asger Halling Lorentzen, formidlingschef, Odense Bys Museer
 • Johannes Nørregaard Frandsen, professor, Syddansk Universitet, H.C. Andersen Centeret
 • Christian Have, kreativ direktør, Have Kommunikation, fagdommer udpeget af Odense Bys Museer
 • Signe Cold, arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
 • Hanne Bat, arkitekt MAA MDL, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

Kilde: Pressemeddelelse fra Realdania 2. april 2014

Læs juryens vurderinger af de tre vinderforslag i fuld længde på nedenstående sider!

Sider:   0   1  2  3  4  5  6  7