H.C. Andersen Eventyrhus i Odense – House of Fairytales (3)

taarnet_186

Rodion Kitaev, Basel. Denne idé tager udgangspunkt i fire hovedelementer – tårnet, haven, labyrinten og fødehjemmet. Kreditering: Rodion Kitaev. Kilde Realdania.dk

1. præmie og vinderforslag fra Rodion Kitaev fra Basel i Schweitz

Den overordnede hovedidé beskrives af fire hovedelementer: tårnet, haven, labyrinten, fødehjemmet.

Tårnet er det altdominerende element, som både peger fremad og refererer tilbage i tiden til H. C. Andersens 1800-tals Odense, hvor gamle byhuse i bindingsværk prægede bybilledet. Inspirationen til tårnets konstruktion er hentet fra den nordeuropæiske bindingsværkstradition og så er det tilført et moderne twist. Med en grundplan på 10 x 10 meter og 50 meter i højden, står tårnet præcist og skulpturelt i bybilledet, og markerer H. C. Andersens tilstedeværelse i verden så vel som i Odenses borgeres bevidsthed.

Tårnets funktioner foreslås offentligt tilgængelige. Tårnets forskellige etager indrettes med mulighed for ophold for byens borgere. Her findes et bibliotek med henholdsvis børnebøger, illustrerede bøger og med eventyr placeret på hver sin etage, med bogcafé øverst.

Haven spænder hele konkurrencegrunden ud. De eksisterende ikke-fredede bygninger foreslås nedrevet, og tårnet og fødehjemmet går i dialog på tværs af den nyplantede apotekerhave. Eventyrlige illustrationer af haven med klippede træer og en skøn frodighed rummer et godt afsæt for det videre arbejde med programmering af eventyrhaven.

Labyrinten udgør selve eventyrhusets udstilling, og er disponeret under terræn. Udstillingen spænder mellem p-kælderen mod vest og de fredede bygninger mod øst. Ved at genbruge eksisterende kældre og fundamenter opnås en labyrintisk plan med mange små, runde og irregulære rum. Hvor tårnet repræsenterer tanken og intellektet, skal kælderens eksperimenterende rumligheder stimulere sanserne.

Et snit gennem hele udstillingen vidner om en stor idérigdom, og en tilgang til formidling, hvor rum, arkitektur, lys og mørke, materialer, akustik, kulde og varme er med til at give en samlet oplevelse af eventyret som fænomen.

Med tårnet som det arkitektoniske landmark, som både synliggør stedet og spænder perioden ud fra H. C. Andersens tid til i dag og videre ind i fremtiden, er det lykkedes at levere et magisk bud på et nyt eventyrhus i Odense. Illustrationer og idé er sammenhængende og overbevisende. Forslaget er på en gang meget enkelt, eventyrligt og rigt på inspiration. Labyrinten opleves i den sammenhæng som et katalog over spændende, sansemættede muligheder for et udstillingshus, der kan tilbyde mere end en tom ramme.

Kilde: Pressemeddelelse fra Realdania den 2. april 2014

– Læs juryens vurderinger af de tre vinderforslag i fuld længde på nedenstående sider!

Sider:   0   1  2  3  4  5  6  7