H.C. Andersen Eventyrhus i Odense – House of Fairytales (4)

paper-cutting-house-leith-kerr

Leith Kerr, London. Paper Cutting House. Huset er en fortolkning af det simple papirklip af et lille hus med saddeltag, vinduer og døre, næsten som et barn ville tegne det. Kreditering: Leith Kerr. Kilde Realdania.dk

1. præmie og vinderforslag fra Leith Kerr London i England

Paper Cutting House bygger på en enkel og ganske enestående idé: Huset som arketype og ikon placeret midt inde i den grønne have. Huset er en fortolkning af det simple papirklip af et lille hus med saddeltag, vinduer og døre, næsten som et barn ville tegne det. Lotzes Have er den nye eventyrhave, man skal passere for at nå målet, huset i haven, placeret i kælderniveau i en udgravet forsænkning på kanten af et stort spejlbassin. En stor etage under terræn tilbyder et regulært og fleksibelt udstillingsareal. Kvadratiske ovenlys er fordelt ud over grunden, men dominerer ikke haveanlægget. Mellem parkeringskælderens forbindelsestunnel og adgang til det lille hus er en underjordisk lille gårdhave, hvor kvadratiske udskæringer i terrænniveau sørger for dagslys.

Den meget store kælder, og husets base er disponeret to etager under terræn, således at udstillingsarealerne tilbyder meget høje rumligheder. Haven, som ved første øjekast fremstår alene som en grøn park med træer, rummer ved nærmere studier et større terrasseret anlæg.

Ved hjælp af få virkemidler formår forslaget at sætte en stemning, som har tiltalt dommerne. Symbolet på huset såvel som haven taler sit eget tydelige sprog uden brug af unødvendige effekter. Det er forslagets styrke, at det formår at ramme idékonkurrencens vision om at sætte billeder i gang. Som et halvfærdigt maleri rummer forslaget righoldig inspiration til at færdiggøre værket.

Dommerkomiteen har diskuteret, i hvor høj grad H.C. Andersen og hans eventyrverden er at finde i dette forslag. Papirklippet står som den direkte – og eneste – inspiration. Det er imidlertid det reducerede, nøgne papirklip, som rummer mange muligheder for fortolkning, der har begejstret dommerne.

Det lidt manierede haveanlæg, og betydningen af det aksiale og strengt symmetriske anlæg med hus, spejlbassin og underjordiske haller har skabt grundlag for en debat. På trods heraf har forslaget formået at tiltrække sig opmærksomhed fra første stund. I mængden af konkurrenceforslag har Paper Cutting House skilt sig ud som et eventyrligt og beskedent projekt med store kvaliteter.

Kilde: Pressemeddelelse fra Realdania den 2. april 2014 og foto Lars Bjørnsten Odense 2.04.14

– Læs juryens vurderinger af de tre vinderforslag i fuld længde på nedenstående sider!

Sider:   0   1  2  3  4  5  6  7