H.C. Andersen og Børglum Kloster (1)

Til venstre. Othilie Rottbøll var ældste datter af Børglums ejer C.M.Rottbøll. Det var hende der underholdt og tog på udflugt med H.C. Andersen under hans ophold. Midt. H.C. Andersen besøgte Børglum Kloster 2 gange henholdsvis i 1858 og sidst i 1859, hvorfra nedenstående notater fra dagbogen stammer. Til højre. Christian Michel Rottbøll var ejer af Børglum Kloster i Nordjylland i perioden  1835-1894.

H.C. Andersen ophold på Børglum Kloster  fra 31 juli 1859 til den 10 august 1859

I forbindelse med sin Jyllandsrejse rejser H.C. Andersen fra Ålborg til Børglumkloster. H.C. Andersen opholder sig på Børglum Kloster i perioden 31 juli 1859 til den 10 august 1859 herunder er der udflugter til bl.a. Løkken , Rubjerg og Hjørring.

Inspirationen

H.C. Andersen opholder sig på Basnæs og skriver den 10. juni 1859 til Ida Marryat om sin planlagte rejse “…. og derfra videre til Vesterhavet, gaaer op til Børglum-kloster nær ved Skagen, jeg har endnu ikke besøgt disse Egne og tænker at jeg mellem Klitterne skal finde digteriske Skatte eller i det mindste Stemninger til at hæve disse….” Senere den 20. juli 1859 skriver H.C. Andersen fra Nørre Wosborg til  Signe Læssøe ” ….. Jeg haaber at denne Reise her til Vest- og Nord-Jylland, vil bringe sine Frugter, at fra Klitter og Hedestrækninger vil hjembæres et og andet Frøkorn for den aandelige Have; paa min Reise selv, veed jeg af Erfaring, springer disse aldrig frem, men først naar jeg er i Ro og hvad man kalder Hvile ….”

Den 1. august 1859  skriver H.C. Andersen til Jonas Collin om sin ankomst til Børglum kloster: “… og ved Sol-Nedgang naaede vi i forgaars Børglum Kloster, der ligger meget høit, ingen Træer øines, men rundt om er Korn- og Raps-Marker; jeg kan see fra mit Soveværelse, det udstrakte Vesterhav, her er koldt og blæsende; jeg har nu paa fjerde Uge gaaet med en stærk Snue og er meget forkjølet, men jeg lader staae til. Denne Uge bliver jeg her og vil da Gud, saa reiser jeg op til Skagen, der nok er det Interessanteste her i Jylland….”

At H.C. Andersen ikke kan lide den stride vestenvind fremgår af følgende bemærkning i et brev til en bekendt: “…  men en saadan evig Vestenstorm kan rigtignok knække et Menneske; paa Børglum Kloster boer man nu, som paa en Bjergryg, Vinden susede der gennem alle Gange, da jeg i Onsdags kom ned, til Byen Hjørring var det som jeg kom indenfor Alperne, saa mildt og godt….”  (Kilde Breve sdu.dk)

Et besøg på Børglum kloster kan anbefales en smuk beliggenhed, historiske bygninger og udstillinger m.m. kan ses. Se mere på Børglum Klosters hjemmeside.

Lars Bjørnsten Odense

Links: H.C. Andersen og spøgelser på bl.a Børglum Kloster, Børglum Kloster, H. C Andersen eventyr: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Læs også om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12