H.C. Andersen og Børglum Kloster (4)

1-HPIM9064

 Børglum Klosterkirke 2005. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005

Den korte historie om Børglum Kloster og kirke.

I 1086 opholdt kong Knud den Hellige sig på sin kongsgård Børglum. Fra 1139 er der vidnesbyrd om, at bispesædet lå i Børglum. I 1100-tallet bliver der etableret et præmonstratenserkloster i Børglum.som blev anset for det fornemste af de danske præmonstratenserklostre. Klosteret fik efterhånden kolossale jordtillingender. Klosteret blev styret af en provst, der ofte var adelig. Der var en katedralskole. I 1389 bestemte dronning Margrethe I, at der på hendes og hendes forældres sjælemessedag skulle biskoppen på det bedste beværte provst og kanniker, og peblingen skulle “gives 1 td. øl og 100 brød og mad dertil.”  Generalbygmester Laurids de Thurah havde Børglum Kloster i perioden 1750-56. Han foretog desuden en ombygning af alle bygninger og gav dem det udseende, de har i dag. I 1756 overgik Børglum Kloster til Jens de Poulson, der med nød og næppe overlevede et attentat foretaget af en utilfreds bonde fra sognet. Den følgende ejer var N.F. Hillerup til sin død i 1819. Hillerup ejede også Vrejlev Kloster, og hans enke førte begge gårde videre til sin død 1835. Samme år købte cand.jur. Christian Michael Rottbøll Børglum Kloster, og godset og kirken har været i slægtens eje lige siden. Kirken er således en af Danmarks få privatejede kirker. Den stilles til rådighed for sognets gudstjenester og kirkelige handlinger. (Kilde:  Aalborg Stift)

Links: H.C. Andersen og spøgelser på bl.a Børglum Kloster, Børglum Kloster, H. C Andersen eventyr: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Læs også om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12