H.C. Andersen og Børglum Kloster (8)

HPIM9085       1-HPIM9055

Børglum Kloster 2003. Foto Lars Bjornsten –  Børglum Kloster ca. 1870.  Kilde: Børglum Kloster

 Dagbogen den 5 august 1859

Fredag 5. Om Eftermiddagen Klokken tre kjørte vi ned til »Løkken«, det blæste lidt, flere Fiskebaade var ude; vi kjørte en Timestid langs Havet, Bølgerne sloge op mod Hestenes Fødder, saa at de bleve angest, Vandet sprøitede over os. -Vi kjørte derfra op til en Pottemager, jeg løb igjen til Klitterne og saae en Baad nærme sig Land, fik nu de Andre tilbage og vi saae Baaden sætte over Revlerne, det var som om den blev slugt af Havet; efter den anden Revle, syntes den at gaae tilbage, de roede med Aarerne og laae dog stille og nu kom en Sø og de foer mod Kysten, da Baaden stod fast, sprang de i Vandet og ved hver ny Bølges Hjælp trak de den høiere op; vi kjøbte elleve Markreler, efter Bordet, da jeg kom paa mit Værelse Kl: 8, saae jeg i Nordvest et Dampskib gaae nord paa. Klippet Blomster til en Heise Krands

Dagbogen den 6 august 1859

Løverdag 6 Meget forkjølet. I Dag skal være Reisegilde i Anledning af en Bygning ude paa Marken; inde skal dandses; en Træ-Lysekrone blev snedkret, jeg klistrede og pyntede den med flaggrende Papirs Strimler som Baand, var ogsaa nede at see Ballet aabnes; der var et lille Transperant med C R og M R, det var skjult med et hvidt Lommetørklæde til Herskabet kom, da blev det afsløret; ogsaa til Krandsen paa Bygningen havde jeg klippet Blomsterne. Fru Brandt her til Middag. Man bad mig meget at blive her, men jeg vil afsted imorgen over Hjøring til Frederikshavn. Pakket ind. Gik i Seng Klokken 10 og fik varm Grok.

 Dagbogen den 7 august 1859

Søndag den 7. Jeg kom i en stærk Sveed, følte mig ganske hjertesyg; laae i eet Vand hele Natten; det haglede ned over mig, jeg var som i rusisk Dampbad. Dandsen varede til Morgenstunden og Tjeneren kom først paa min Stue halvni, jeg fik da noget tørt Tøi paa og kom i bedre Tilstand, bestemte at blive i Dag over, maaskee til Onsdag, da jeg var for angrebet af den Sveed. Brev fra Bille. Har igjen stærk Snue, som før og føler Luften kold; gaaer slet ikke ud i Dag. – God Viin til Middag, jeg lod Nøglen tale. Saae i Horizonten et Dampskib. Deilig Solnedgang. Rottbølls Søster Fru Uldall fra Frederikshavn, Søn, Datter og Svoger ere komne her.

Links: H.C. Andersen og spøgelser på bl.a Børglum Kloster, Børglum Kloster, H. C Andersen eventyr: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Læs også om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12