H.C. Andersen og Børglum Kloster (9)

1-dk

H. Smidth Børglum Klostergaard. Foto Lars Bjørnsten. Kilde: Danmark i skildringer og billeder 1887

H.C. Andersens dagbog den 8 august 1859

Mandag 8. Sovet godt; meget varm, Hoste og Snue, min Næse ophovnet. Dampskib i Horizonten. Brev til Etatsraad Dahlstrøm. -Om Aftenen skrevet Enderiim. Smukt bIikstille Veir .

Dagbogen den 9 august 1859

Tirsdag 9. Stærk Storm; Søen vælter skumhvide Bølger, hele Kysten synes i hvidt Skum; det er som store hvide Slotte løftede sig paa den mørkeblaa Grund; Fru Brandt kom til Frokost, laan te os sin lukkede Vogn og jeg kjørte da til Lykken med Otilie Rottbøll, Frøken Sødring og Fru Uldahl. Vinden susede, som blevet Kjæmpe Lagen udfoldet i Blæsten; det var storartede Vingeslag, en udfolden af et Telt over hele Egnen; nede ved Lykken var hele Gaden i et Sandfog, smaa skarpe Stene pidskede i Ansigtet, vi gik om af Gyden, Føderne sank dybt ned i det fine bløde Sand og Sporet forsvandt, Solen brændte tilbage fra Sandet, saa Luften blev heed, man fornam en Stemning som i Africas Ørken; hvert Vindstød var stærk nok til at brydes med os, og man kunde ikke holde Øinene aabne; Klitterne røg, som var der Ild i dem, saaledes løftede Vinden det fine Sand. Bedre var det nærmære Havet, hvor man gik paa den nøgne Sand- , bund. Hele Havet var som eet stort Vandfald der styrtede mod Kysten, lange Bølger skumhvide skyllede over hinanden lige ude fra Horizonten, længst ude løftede de sig i Høide som de største Bygninger.

Vinden tudede, Søen rullede, Sandet fygede og hvert Secund skyllede Bølgerne op om de store Baade der vare dragne op paa Sandet og skyllede saa i selvgravede Leier tilbage igjen. De unge Mennesker løb med Barebeen ud i Brændingen, Damerne arbeidede sig op til Klitterne, jeg stod i Frakke og Kappe ved den aabne Strand. Stor Middag, Forpagter Meier og Kone, Mavesmerter, temmelig megen Viin nød jeg, ærgerlig derover.

Onsdag den 10 august 1859

Dagen efter den 10. august H.C. Andersen rejser fra Børglum for at rejse mod Skagen. Første stop er Hjørring og som Andersen skriver “… en lille krinklet By med Alee i Hovedgaden”, hvor han overnatter på Hotel du Nord.

Links: H.C. Andersen og spøgelser på bl.a Børglum Kloster, Børglum Kloster, H. C Andersen eventyr: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Læs også om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12