H.C. Andersen og Børglum Kloster (5)

 1-HPIM9070

Klostergården på Børglum Kloster 2005. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005

Dagbogen den 31 juli 1859

Søndag 31. – Børglum ligger høit; Gangen hvor jeg boer fører til Kirken, men Døren der er tilmuret; hørt Orgelklang og sang; spadseret paa Gruusbanken, Kirkegaarden og ind i Haven, der ikke er stor, følt mig en Deel nerveus, Vinden ligesom gik gjennem Nærvetraadene. -Opad Dagen blev det Regn, den fyger hen over Dalen, slaaer mod Ruderne, Vinden tuder og piber som om Efteraaret. Her er høit til Loftet, en snever lang Gang med svære Bjælker i Loftet og smaae Vindues Karme; jeg har fra mit Vindue Udsigt til Lykken, og da det er et Hjørne Værelse, seer jeg fra det andet Vindue Kirken hvor den støder op til Gaarden, den staaer saa øde i den Træløse Egn ved den store gjennem gravede Gruusbanke, som en dyb sandet Vei fører tæt forbi. Et Par Hyldetræer uden for Vinduerne, stort udstrakt, Læst for Familien, Regnveir; min Forkjølelse taget til og derfor Punsch paa Sengen.

Dagbogen den 1 august 1859

Mandag den Iste August. Ligget noget længe for at svede; det blæser, jeg har lidt ondt i Halsen; holdt mig temmelig inde. Raps- og Kornmarker rundt om, Qvæget staaer i Gruppe paa Marken. Læst Eventyr. Om Aftenen stærk Lyn Sendt Brev til Louise Lind og Faderen Collin.

Links: H.C. Andersen og spøgelser på bl.a Børglum Kloster, Børglum Kloster, H. C Andersen eventyr: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Læs også om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12