H.C. Andersen og Hjermind Kirke 1859 (9)

1-hjermind-kirke

Hjermind kirke sommeren 2004. Foto Lars Bjørnsten

Hjermind Kirke

Hjermind kirke er en hvidkalket middelalderkirke, formodentlig bygget omkring 1245.

H.C. Andersens dagbog: 1. September 1859.

Under mine Arme Sviden og 20 min Krop kløer, især om Livet. Spadseret med Swane og Børnene i Skoven seet Kirken, besøgt den gamle Bjerregaard.

Dagbogen: Fredag 2. September 1859.

Vaagnede i Nat ved Skjæren i Maven, allgest for Cholera, imorges meget varm stod jeg op, jeg havde Diareh, kaldte paa Swane og var ængstelig; han og hans Kone kom ind til mig jeg fik Salep, kom op, Veiret er smuk, Mavens Befindende allerede, synes det, fastere. Jeg tør ikke bede i min Angest, Guds Villie forandres ikke derved! – KI 12½ kjørte jeg med Fru Swane og alle Børnene til Wiborg, Veiret smukt. Kromanden glad ved at høre hvem jeg er. Vi naade Kl 3 Asmild Kloster hvor jeg blev venligt modtaget, til Middag var her et Par Fremmede og efter Bordet kom Biskoppen, som endnu ikke var reist og dog vilde gjerne tale med mig; vi have seet hinanden tidligere hos gamle Syngemester Zinck paa Nørrebro. Jeg læste Pigen traadt paa Brødet. Hørte om et Gholera Tilfælde i Horsens. Hjalmar Gollin har i Dag været i Wiborg, men var afreist. Gik tilsengs og hvilede godt.

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12