Sognepræst Hans Jørgen Swane og H.C. Andersen (6)

1-hjermind-swaneHans Jørgen Swane 1857-1868. Foto ophængt i konfirmandstuen i Hjermind Præstegård i 2004

Hans Jørgen Swane

Han var i perioden 1857-1868 ansat som sognepræst for sognene i Hjermind, Lee og Hjorthede i Midtjylland.  Swane blev i 1860 provst over Middelsom Herred. I 1868 var han provst for Skippinge Herred og senere sognepræst i Føllenslev- og Særslev Sogn i Nordvestsjælland. Swane havde fået et godt forhold til biskoppen i Viborg Otto Laub under sit ophold i Jylland. Det betød at han i 1871 blev stiftsprovst i Viborg Domkirke. Da biskop Laub skulle gå af p.g.a. sygdom blev Hans Jørgen Swane biskop i Viborg i 1878 og her fungerede han indtil 1901. Han døde i 1903.

H.C. Andersens dagbog fra 30. august 1859 fortæller lidt om opholdet

Spadserede med Jørgen Swane ud over hans Mark til en Krat og Træbegroet Kjæmpehøi; fra Skoven tæt ved, hvor Lyngen deiligt blomstrede var en stor Nedsigt mellem Krat og Buske og langt ud over Gudenaae, som viiste sig i fire Slyngninger; i Horizonten løftede sig Silkeborg Egnen med Himmelbjerg, det var en blæsende Sydvind. – Om Aftenen var her i Besøg Lægen og en Præst med deres Koner, jeg læste Waldemar Daae, Børnesnak og Taarnvægteren.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12