H.C. Andersen og Hans Bjerregaard i Hjermind 1859 (7)

bjerregaard

Sognepræst Hans Bjerregaard 1766-1860

H.C. Andersen skriver i sin dagbog onsdag 31. august 1859 om besøget i Hjermind

Spadseret med Swane og lille Henrik ud til Skoven og seet ud mellem de brune Lyngbanker, bragte en Bouquet hjem som jeg gav den gamle Bjerregaard; hans Digter er Yong, han viiste mig hvad denne har skrevet mod Kongerne, Bjerregaard udtalte sig fanatisk og var især blodigt mod Napoleon, mod den store Napoleon har han skrevet en Bog at Propheten Daniel har forkyndt ham; og denne gamle Mand, som er mod Kongerne har her i sin Have ladet opreise et Monument til Minde om at Frederik den Sjette engang besøgte ham og saae hans Planteskole. Sine Børn lod han løbe i Karlestuen, Moderen en simpel Person, havde en Klokke for at ringe naar den gamle Fader kom fra sine Bøger, at da Døttrene kunde forlade Karlestuen; en Datter gift med en Bonde kom i Aften for at see mig, hun var i Kaabe og Hat, saaledes sad hun ved Theebordet, talte om »Bifrost« &, en underlig Blanding af Viden og Simpelhed.

Hans Bjerregaard 1766-1860

Hans Bjerregaard var søn af Hans Jensen Bjerregaard og sognepræst i over 60 år i Hjermind, Le og Hjorthede i Viborg Stift. I sine egne sogne fik han opført skoler, til dels på egen bekostning, og indførte et planmæssigt skolevæsen. Han interesserede sig levende for Hedeplantningssagen, var en af Banebryderne for denne og virkede dels ved sit Eksempel, idet han plantede paa Præstegaardens Jorder.

Foto Lars Bjørnsten 2004

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12