H.C. Andersen og runestenen i Hjermind Præstegårds Have (3)

1-hjermind-runesten

 Runesten fra Hjermind Præstegårds Have ved Bjerringbro er fra vikingetiden. Indskriften lyder: “Þólfr reisti stein þenna eptir Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng”. Betyder: ‘Tolv satte denne sten over sin broder Rade, som var en brav mand’. Hjermindstenen er blevet sat op i 1824.

H.C. Andersen skriver i sin dagbog den 29. august 1859 om besøget i Hjermind

Brev til Etatsraad Dahlstrøm, se et med Børnene her Haven, med Plantage, Mindesteen og en prægtig gammel Runesteen, som Bjergegaard har fundet og der opreist. Læste for den gamle Mand: »de røde Skoe« og mit Digt »Jylland«, som jeg skrev i Vognen hertil og reenskrev i Dag og lagt i to Breve. Om Middag kom Fru Svanes Moder her: Fru Bruun fra Asmild og hendes Søn, endnu en Dame og en Datter af Biskop Laub; jeg klippede til dem og læste de nye Eventyr. I Aarhuus tager Sygdommen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen, gik iseng Klokken omtrent ni.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12