Edvard Collin og H.C. Andersen (2)

Eduard Collin fotograferet i Rom februar 1863. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004

H.C. Andersen var et kærkomment ”medlem” af familien Collin. I bogen af Edvard Collin: ”H.C. Andersen og der Collinske Hus” fra 1882 skriver Edvard om Andersen: ”Jeg har seet ned i Dybden af hans Sjæl, og jeg har ikke ladet mig forvirre af hans Phantasies Udskeilser”. De to mænd havde et livslangt venskab, næsten familiært, og der er efterladt mere end 500 breve, som er med til at illustrere deres forhold. Andersen var en meget krævende person . Selvom deres sociale baggrund og position var meget forskellige, så var det som regel Edvard, der via sit job og rang var Andersen overlegen. Deres livslange venskab startede med Edvards lektiehjælp i latin til unge Andersen og sluttede med dagene og timerne op til H.C. Andersens død i 1875.

Sider:  1  2  3  4  5  6