Edvard Collin og H.C. Andersen (4)

Den fynske herregård ”Lykkesholm”. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005

Senere skriver Andersen fra sit ophold på den fynske herregård ”Lykkesholm” til vennen, at han føler sig som ”Palle alene i verden”: ” Det er Venen jeg taler til denne eneste jeg har, den der er min Ven, saa fuldkommen han kan være mig, efter hans Livsforhold, jeg synes munter, lykkelig, aldrig har jeg maaske følt en større Smerte end siden jeg kom hjem. Jeg kan ikke gjøre for der. Jeg føler mig fremmed i Hjemmet, min Tanke lever kun i Italien. O Eduard havde De indaandet den Luft, seet all den Deilighed, De vilde længes, som jeg.

Husk, jeg har ingen Forældre, ingen Slægt, ingen Brud – faar aldrig! Jeg er saa uendelig ene i Verden.”

Edvard og hustruen Henriette Collin fotograferet med børnene Louise og Jonas (den yngre) i haven bagved deres hus i Dronningens Tværgade. Foto fra ca.1863. Affotografering Lars Bjørnsten Odense.

Sider:  1  2  3  4  5  6