H.C. Andersen og Skagen (5)

Dagbogen den 18 august 1859

Torsdag 18 Gaderne ere indhegnede med Snore bagved ligge smaa Kartoffel Agre, eller Pletter med Korn; Espalie af tørrede Fisk udenfor Husene, paa disse Skibstømmer benyttet, hist og her et lille Skuur hvis Tag er Skroget af en Baad. Gaden med dybt Sand,

Byen uendelig lang; med Klitter, Kartoffelager og Kornagre, Børn sove i Sandet.

Dagbogen den 6 juli 1865

H.C. Andersen rejser på sin Jyllandsrejse fra Hobro til Randers

“……I Mariager bragte Verten mig et Brev fra en 75 aarig gammel Dame Olavius, som bad mig skrive om Mariager, som jeg har skrevet om Skagen…..”

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8