H.C. Andersen og Skagen (3)

Otto Benzon Skagen Decr. 1888. Set på Skagen By- og Egnsmuseum.

H.C. Andersen fortæller om Skagen i et brev fra Basnæs den 26. december 1859 til Helene Balling

I  den nye folkekalender ( for 1860) står hans beskrivelse af Skagen og at han igår fik brev fra Pærsten (præsten) i Skagen og at han havde læst Andersens “Historie fra Klitterne” og at han glædede sig meget over  at Andersen havde ladet deres gamle kirke deroppe være en sarcofag for den stakkels Jørgen.

I et brev den 30. januar 1860 til H.C. Andersens ven Bernhard von Beskow skriver Andersen januar 1860

At han hver Sommer har jeg været borte, i England, Frankrig, Schweitz og Tyskland. Sidste sommer derimod blev han i hjemmet (fædrelandet) og så det interessante Jylland, særligt Vestkysten helt op til Skagens spids, med sin i sandflugt begravne Kirke. Det forunderlige vildnis klitterne danne, Vesterhavet i storm og stille, ligesom heden med sit Fata morgana og sine tusinde kæmpegrave. Desuden har han i en af folkekalenderne givet en skildring af Skagen og i det sidste Hefte af “Nye Eventyr og Historier” nedlagt mangt et indtryk af natur og mennesker derovre, i fortællingen “En historie fra Klitterne”. Andersen skriver desuden: “… Jeg har det særdeles godt, nyder nu i fuldt Maal som Digter, den største Anerkjendelse, ja maaskee Overvurdering hjemme; det er saa ganske gaaet i Opfyldelse hvad H.C. Ørsted engang fortrøstende sagde mig, at jeg skulde ogsaa komme til at føle mig tilfreds og glad ved mine Landsmænds Erkjendelse…”

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8