H.C. Andersen og hans samtid (7)

Glorup Slot 2003. Foto Lars Bjørnsten

Herregården Glorup på Fyn. Foto Lars Bjørnsten 2003

I Sommeren 1848 fuldendte han under et ophold på Glorup “De to Baronesser”. Til Det danske Teaters hundredårige fest skrev han “Kongens Dannevirke” og “da det dejlige forår kom, da de unge birketræer duftede så forfriskende, da solen skinnede så varmt pakkede Andersen atter sin rejsekuffert og gæstede Sverige, hvor man overalt kom ham hjertelig i møde, hvor kongehusets medlemmer viste ham den samme deltagelse, som borgerne i Stockholm, og hvor han fandt et gæstfrit hjem hos digteren Baron Beskow, en af disse elskværdige personligheder, fra hvem der ligesom udstråler et mildt lys over livet og verden”. Det åndige resultat af denne rejse er givet i hans bog: “I Sverrig”, der er skrevet troskyldighed og med er åbent blik for naturen og folkelivet. Af folkelivet har Andersen til enhver tid følt sig særlig tiltrukket, og da København omsider også havde fået et folketeater i Casino, skrev han flere stykker for dette teater, blandt hvilke “Meer end Perler og Guld” og “Ole Lukoie” vandt meget bifald og stedse fyldte huset.

I Tyskland var der alt for længe siden udkommet en samlet udgave af H.C. Andersens skrifter, og med denne fulgte ” Das Märchen meines Lebens “, en skitse, som blev optaget med udelt interesse og sammenlignet med Goethes “Wahrheit und Dichtung” og Rousseau “Confessions”. Han skulle nu også have den lykke at udgive sine samlede skrifter på dansk “et ønske af betydning, idet han da kunne ordne og tillige bortkaste en og anden alt for bladløs gren. Hans selvbiografi skulle stille det hele i det rette lys”. Denne har han meddelt i “Mit Livs Eventyr”, der skulle indeholde og virkelig også indeholder den hele, fulde erindring af hvad han levende følte og vandt. I året 1853 begyndte han dette arbejde, men rejselivet er som et forfriskende bad for hans ånd og legeme, og han drog atter bort for i Wien, Trieste og Venedig at nyde foråret i sin frihed.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8