H.C. Andersen og hans samtid (2)

Litografi af H.C. Andersens Hus.1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer

Litografi af H.C. Andersens Hus.1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer

Den 2. april 1805 fødtes i en lille fattig stue i Odense Hans Christian Andersen. Hans fader var skomager og levede i trange kår. En kasse med jord med purløg og persille, der stod på taget, var husets hele have, som endnu blomstrer i hans eventyr: Snedronningen. Hans barndom og ungdomsår henlevede han i kamp med armod og miskendelse. Hans digtertalent åbenbarede sig tidligt, allerede som niårig dreng skrev han komedier, og hans fantasi blev næret ved læsningen af mange digterværker, blandt hvilke Holberg og Shakespeare gjorde et så dybt indtryk på ham, at han kunne huske hele scener udenad. efter faderens tidlige død, gav moderen, der ville sætte ham i skrædder lære, omsider efter for hans ønsker og lod ham rejse til København, hvor han indtraf i året 1819, hvor Baggesen forudsagde, at der engang ville blive noget stort af ham, og hvor han, efter at have lidt megen nød, omsider fandt varme velundere og beskyttere i Siboni, Weyse og Guldberg, men frem for alle i Geheimeconferentsraad Collin, hvis hus blev hans hjem, som ledede hans første skridt og stedse har været ikke hans beskytter, men hans fader i ordets ædleste betydning. Han var først elev i teatrets synge- og danseskole, men erholdt afsked derfra, og da han havde skrevet og indleveret et stykke til teatret, der vel ikke antoges, men dog efter Rahbeks udsagn indeholdt mange guldkorn, fik han offentlig understøttelse til at studere.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8