Økonomien i Casino 1864

Facade, Aktie. – neg. 112157. – DT003569    Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Den 12. august 1860 skriver Adolph Drewsen til H.C. Andersen om hans bekymring for Casino, hvis økonomi er meget dårlig. At det går dårligt for teatret ses af et brev nogle år senere. I 1864 skriver Martin Henriques til H.C. Andersen nemlig om, at Casino søger et lån, som De vel ved, så er teatrets beståen er afhængig af dette. Gehejmeråd Skrike og kancellieråd Gleerup have anmodet Henriques om at interessere Andersen for denne sag, i hvilken anledning Henriques har nogle aktier. Henriques troede at Andersen hos Fru Neergaard kunne interessere Dem for Sagen og derfor fremkommer dette, og det skulle det glæde mig ifald De hos hende kunne udrette noget. Dog overlader jeg til Dem at undlade at henvende Dem til hende ifald det skulde genere Dem. Jeg har lovet Gleerup at skrive Dem til desangående og derfor fremkommer dette. Indlagt planen til lånet, som forrentes med 6% med tiden. Undskyld dette Smøreri, ifald De kan og vil udrette Noget i denne Sag, saa skriv mig strax derom, thi det haster dermed.

Et par dage efter svarer H.C. Andersen Martin Henriques, at han er borte et par dage ellers ville han nok have talt med Fru Neergaard om at købe aktier, men at skrive derom til hende gjør han ikke gerne. Selv har H.C. Andersen aktier i Casino og ønsker ikke flere.

Se også:  H.C. Andersen til festballet på Casino i København

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14