Kunstnerkarnevallet i Casino 1852

Karneval, 1870.01.27 / Vilh. Pacht, 1870. – neg. 166969. – DT003579. Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Kunstnerkarnevallet i Casino 1852

H.C. Andersen skriver 7. marts 1852 til Henriette Wulff i Westindien om kunstnerkarnevallet. Nu lever og rører byen sig i for­beredelserne til et stort kunstner-karneval på 1800 Personer i Casino. Der kommer transperant i alle vinduer og der vil være flere danske optog.

Sang til Kunstnerkarnevallet i Casino 1852

Ved Carnevalet i Casino 1852. Et optog i nationaldragter fra alle landets dele går gennem salen. Det slutter kreds og den lille nisse, i grå klæder og med rød hue, træder op og siger:

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted!
Som Pudsenmager er Nissen med.
Jeg er hos Folket det gode Humeur
Samt Troskab til Hjemmet, den aldrig døer.
See, hvilken Skare i Høitids Pragt,
Rundt om fra Danmark den gamle Dragt,
En festlig Bouquet af det hele Folk,
Og jeg den Mindste, blev Skarens Tolk.
Vort Rige det er det ældste dog,
Med Heltetid, selv før Danebrog.
Hiin Heltetid af Skjalden priist,
Staaer gjenfødt, har Landsoldaten beviist.
I Snillet er Ungdom, det vil bestaae;
– Det gamle Danmark vil ei forgaae! /
Det holder sammen og Folket med,
Vor Herre vil ikke, det skeer Fortræd.
– Med Kløver og Humle, med Korn og Frugt
Staaer hele Landet velsignet smukt;
See Freden er draget i Landet ind,
Den være i Hjerte, den være i Sind!
Gud skjænke Danmark en Fremtid riig,
Der er dens mægtigste Fortid liig!
Vi holde sammen med muntert Sind,
Som nu, da vi dandse vort Carneval ind.

H. C. Andersen

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14