Kunstnerkarnevallet i Casino 1854

Fra studenternes karneval i Casino, pergola, 1838.03.12, 1838. – DT003574    Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Kunstnerkarnevallet i Casino 1854

H.C Andersen skriver i marts 1854 til sin kære søsterlige veninde Henriette Wulff, at han i torsdags var til kunstnerkarnevalet i Casino, hvor han var en af bestyrerne. Abrahams var formand, men lige så elskværdig og behagelig han er i selskabslivet lige så lidt praktisk virksom var han under hele arrangementet, således at Andersen næsten overanstrengte sig og han var naturligvis vred. Det er imidlertid gået godt, de have fået en indtægt til enkerne, og det hele var elegant festligt. Især gjorde en ide af mig lykke, som profes­sor Jensen lod udføre. Det var idet vi forvandlede pergolaen i Casino til en have, hvor hans dejlige blomstertransperanter prangede mellem levende grønt, mat belyst af tulipanformede lamper. Tæt ved vandspringet var der anbragt fire store palmetræer som hvælvede sig over det. Alle trapper og gange var belagte med tæpper. Landsoldaten, jægeren med tigeren, Holberg og Weyse bl.a. var i gips afstøbninger. På scenen var der en indledning af H.C. Andersen med “Fru Carneval og hendes Hof”. Andersen leverede dernæst en sang til “Lunet og Skjønheden”. Desuden har han skrevet en karne­vals scene om disses hyldest, Hr Sørensens Bemærkninger, Humeuret, en Guldgraver Sang. Andersen sled sig op, der var flere andre arangementer. De havde sågar indbudt det geniale Dyreoptog, men alligevel var der intet liv. Folk satte sig stille hen og spurgte: »hvad kommer der nu?« H.C. Andersen talte med folk, der fra klokken 9 til 2 ikke havde forladt deres bænk. De ville alle se , men ingen ville gjøre noget og så sagde de, at det er uhyre elegant, nydeligt og gentilt, men her er ingen Liv! Det er ikke muligt at lave karneval her. Nu skal på torsdag skal studenterne have deres karneval. De skal bl.a. have to kome­dier, som de kan sidde i kostume og se på. Det passer bedre tror Andersen og de unge kræfter skaber liv.H.C. Andersens (broderens) slutbemærkning til sin søsterlige veninde Henriette Wulff er “I denne Uge skal jeg til 6 Baller og 5 Mid­dags Selskaber – jeg er døende derover! Lev velsignet og glad”

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14