Eventyret “Hyldemor” op på Casino Teatret og kritikken heraf!

Titelblad til H.C. Andersens skuespil “Hyldemoer”. Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Hyldemoer er titlen på H.C. Andersens eventyr og desuden titlen på et skuespil af H.C. Andersen med undertitlen “Phantasiespil i een Akt”. Skuespillet Hyldemoer blev opført første gang på Casino teatret i København 1. december 1851. Dagen efter udkom det som bog. Udgivet af H.C. Andersens forlægger C.A. Reitzel.

Eventyret “Hyldemor” op på Casino Teatret

H.C. Andersen skriver i november 1851 til forlægger Carl B. Lorck, at han har fuldendt et nyt eventyr “Hyldemor” og at det er i dramatisk form og at han har fundet et passende navn for denne digteart, nemlig fantasi-spil.  Andersen skriver at dette lille arbejde hører til hans gode eventyr og er måske det mest dramatiske. Om fire uger omtrent vil det blive opført på Casino, hvor man venter sig en del deraf. Det er også et eventyr til at læse og måske også bedst at opføre på Fantasiens Skueplads (Teatret Casino). Stykket kommer hos  Reitzel til juleaften, som en lille julegave, en bog for sig selv, der kun indeholder dette arbejde skriver H.C. Andersen i sit brev.

Berlingske Tidende kritiserer stykket “Hyldemoer” og H.C. Andersen

Senere i december 1851 skriver H.C. Andersen til Carl B Lorck “Hyldemoer” bl.a. om Berlingske Tidende anmeldelse af stykket  og at han  af Berlingske Tidende har fået en fæl forklaring over hans sidstnævnte digtning (Hyldemoer) og dens første opførelse i Casino. Denne forklaring er grundfalsk, og Andersen påpeger, at hans digtning gør lykke og at det spilles gentagne gange.  Ved den første forestilling blev “Hyldemoer” modtaget med et  stærkt bifald, hvorefter fulgte nogen hyssen. “Berlingske Tidende” vender dette aldeles om og giver en forklaring, som om stykket aldeles faldt og kun et par af H.C. Andersens venner klappede af ærbødighed for ham. Desuden er anmelderen dumdristig nok til at skrive: “I stedet for handling giver forfatteren os en række isolerede scener, som han selv, da de manglede al indre forbindelse, har set sig nødsaget til at lime sammen ved hjælp af Phantasus!” Denne anmeldelse bevirkede, at der var ikke var udsolgt ved anden forestilling, men stykket vandt dog udeelt bifald. Efterfølgende kom i Fædrelandet H.C. Andersens simple gengivelse af stykkets indhold,som viste, hvor usandt Berlingeren havde talt. Straks efter kom der flere mennesker i Casino og sådan blev det ved indtil søndag, hvor der var aldeles udsolgt, men det skrev de kritiske aviser, Berlingeren og Flyveposten intet om.

H.C. Andersen tager til genmæle

H.C. Andersen skriver “…Jeg har hos de meest begavede Mennesker den største Erkjendelse af at det er et ægte, sandt Digterarbeide jeg har bragt, Hauch, Thiele, ja en Mængde kjendte Navne kunde jeg give Dem paa Folk som stille min Digtning saa høit jeg kan ønske det. – Fra Ingemann fik jeg nyelig et Brev, han skriver at dette Digt just er efter hans Sind og det just “for det Liv, den Friskhed, og Humor, den Inderlighed og yndige Phantasie der gaaer gjennem det Hele”. – Sangen: “Det gamle Træ”, finder han mesterlig, medens Berlingeren forkaster hvert Vers. Nu er Hyldemoer allerede givet syv Gange paa Theatret, den spilles igjen iaften og er ansat til overmorgen, saa at den i Løbet af 14 Dage har oplevet 10 Forestillinger. Jeg har altsaa god Grund til at være tilfreds uagtet jeg rigtignok har maatte først døie stor Uret og Ondskab, dog det hører nu eengang til min Udviklings Historie. Nu længes jeg efter at høre hvad De siger og maaskee – Tydskland. – Conversationen her i Byen er forresten meest om Høedt, der forekommer Folk at være en fuldendt stor Kunstner, min Mening om ham, som jeg har vovet at udtale til Enkelte, vil De kunde læse Dem til ved at læse sidste Hefte af Nord og Syd, det er omtrent det samme hvad jeg føler, som Goldschmidt udsiger. – Jeg troer virkeligt at Høedt end nu ikke er optraadt i sit egentlige Rollefag, dette mener jeg er Characteer-Rollen; det Ironiske, det Dæmoniske, det pikant Spidsfindige er hans Element, han maa virke gjennem Forstanden, ikke gjennem Gemyttet….

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14