Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (4) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Story of the Year . By Hans Christian Andersen.

“….”Naar kommer Vaaren?” spurgte Spurvene.
“Vaaren!” lød det som Eccho fra de Banker, hvor Sneen laae. Og Solen skinnede mere og mere varm, Sneen smeltede, Fuglene qviddrede: “Vaaren kommer!”
Og høit gjennem Luften kom den første Stork, den anden fulgte; et deiligt Barn sad paa Ryggen af hver, og de dalede ned paa den aabne Mark og de kyssede Jorden, og de kyssede den gamle stille Mand, og som Moses paa Bjerget, svandt han, baaret af Skytaagen.
“Aarets Historie var endt.
“Det er meget rigtigt!” sagde Spurvene, “og det er ogsaa meget kjønt, men det er ikke efter Almanaken, og saa er det galt!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Tekster under billeder er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationer. Foto Lars Bjørnsten 2012.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 1 2 3 4