Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (3) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Story of the Year . By Hans Christian Andersen.

“…Og mere og mere guul blev Skovens Blade og Løv faldt paa Løv, Efteraarets Storme suste, det var seent paa Høstens Tid. Og paa det gule Løvfald laae Aarets Dronning og saae med milde Øine mod den blinkende Stjerne, og hendes Huusbond stod hos hende. Et vindstød hvirvlede i Løvet – det faldt igjen, da var hun borte, men en Sommerfugl, Aarets sidste, fløi gjennem den kolde Luft.
Og de vaade Taager kom, den isnende Blæst og de mørke, længste Nætter. Aarets Drot sotd med sneehvidt Haar, men han vidste det ikke selv, han troede, at det var Sneefnokkene, som faldt fra Skyen; et tyndt Sneelag laae hen over den grønne Mark. Og Kirkeklokkerne ringede til Juletid….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Tekster under billeder er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationer. Foto Lars Bjoernsten 2012.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 1 2 3 4