Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (2) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Story of the Year . By Hans Christian Andersen.

Og hun klappede i Hænderne og Drengen klappede, og da kom der Fugle frem, man vidste ikke hvorfra, og Alle qviddrede og sang: “Vaaren er kommen!”
Det var deiligt at see. Og mangen gammel Morlille kom udenfor sin Dør i Solskinnet, skuttede sig, saae hen paa de gule Blomster, der prangede over hele Engen, akkurat ligesom i hendes unge Dage; Verden blev ung igjen, “det er velsignet i Dag herude!” sagde hun.
Og Skoven var endnu bruun-grøn, Knop ved Knop, men Skovmærken var fremme, saa frisk og saa duftende, Violerne stode i en Fylde, og der var Anemoner, Kodriver og Oxedriver, ja i hvert Græsstraa var Saft og Kraft, det var rigtignok et Pragt-Tæppe at sidde paa, og der sad Foraarets unge Par og holdt hinanden i Hænderne og sang og smilede og voxte meer og meer.

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Tekster under billeder er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationer. Foto Lars Bjørnsten 2012.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 1 2 3 4