Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (1852)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Årets historie” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Story of the Year . By Hans Christian Andersen.

“…Og der var ordentlig Vinter ude paa Landet; det frøs der et Par Grader stærkere end inde i Byen. Den skarpe Vind blæste hen over de sneelagte Marker. Bonden, med store Bælvanter paa, sad i sin Slæde og slog sig med sine Arme for at faae Kulden af dem, Pidsken laae paa Skjødet, de magre Heste løb, saa de dampede, Sneen knagede, og Spurvene hoppede i Hjulsporene og frøs; “pip! naar kommer Vaaren? Det varer saa længe!” “Saa længe!” klang det hen over Markerne fra den høieste Banke, belagt med Snee; og det kunde være Eccho man hørte, men det kunde ogsaa være Tale af den underlige gamle Mand, som sad der øverst paa Sneedriven i Vind og Veir; han var ganske hvid, ligesom en Bonde i hvid Vadmels-Kofte, med langt hvidt Haar, hvidt Skjæg, ganske bleeg og med store klare Øine….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Tekster under billeder er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationer. Foto Lars Bjørnsten 2012. 

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 1 2 3 4