H.C. Andersens indretning af lejligheden i Nyhavn 18 (1)

1-tegn-18-nyhavn

Ovenfor ses en plantegning over lejligheden i Nyhavn 18 og skitse til indretning med forslag til placering af bl.a. sofa, bord, reoler og chatol

H.C. Andersens møbleringsplan fra 1873 for værelserne i Nyhavn 18 1. sal . Øverste ses Andersens egen skitse af værelserne og deres indretning.

Ligesom fundet af H.C. Andersens sidste eventyr “Tællelyset” blev fundet ved en tilfældighed i 2012, så blev Andersens skitsetegning af værelserne i Nyhavn også fundet ved en tilfældighed. Fundet skete under indsamling af materiale til værket “Danmarks Kirker” fra Ribe Amt. Findestedet er: Rigsarkivet. Kort og tegninger uden for kortsamlingen. Diverse. Grosserer Imanuel Wethes arkiv. Desuden fandt man her et lille digt og nogle korrektursider af H.C. Andersen.

Kilder: HCA-brevbase sdu.dk, Politiken oktober 1966 H.C. Andersen som indretningskunstner, Odense Bys Museer,

 Sider:  0   1  2  3  4