Om H.C. Andersens første eventyr “Tællelyset”

Manuskriptet til “Eventyret Tællelyset”. Foto Odense Bys Museer

Om H.C. Andersens første eventyr “Tællelyset

Der blev i oktober 2012 fundet et manuskript til et H.C. Andersen eventyr. Fundet af eventyret “Tællelyset” (The Tallow Candle) er gjort af en lokal slægtsforsker Esben Brage fra Middelfart. Der i forbindelse med en mangeårig slægtforskning af familien Plums havde fået 4 kasser med arkivaler fra Rigsarkivet til Landarkivet på Fyn i Odense. Han startede med at kigge i den nederste kasse og i nederste lag bunden af denne kasse fandt han eventyret. Forskerne har nu brugt 2 måneder på at undersøge det  der er ikke tale om et originalt manuskript, men om en afskrift af et Andersens tidligste eventyr, som eksperterne formoder H.C. Andersen har skrevet. Dette gør de efter bl.a. at have undersøgt manuskriptet for historiske spor, sproget og tematikken i manuskriptet.

Der er ifølge eksperterne tale om H.C. Andersens tidligste eventyr og man formoder at det er skrevet mellem han var 14 – 19 år gammel. Der er tale om et ungdomsarbejde og det arbejdet formodes at ligge før H.C. Andersens egentlige debut som digter og forfatter. Forsiden til manuskriptet indeholder historiske spor øverst på siden til højre står skrevet med blåt “Til S. Plum fra hans ven Bunkeflod.” Desuden er længere nede anført: “Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H. C. Andersen”. Der er konstateret tætte ånd mellem familierne Plum og Bunkeflod, og mellem H.C. Andersen og Madam Bunkeflod.

Madame Bunkeflod blev enke i 1805 samme år som H.C. Andersen blev født. Hun flyttede ind i en stiftelse “Eilschous boliger” for agtværdige fruer fra finere familier. Stiftelsen lå lige over for H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. H.C. Andersen besøgte som barn enken. Da Andersen som 11-årig i 1816 mistede sin far, opstod der et særligt bånd til Madame Bunkeflod, som et par år tidligere havde oplevet en lignende ulykke og mistet sin søn. I “Mit Livs Eventyr” kapitel 1 skriver H.C. Andersen: “De lod mig komme ind til sig, fik Godhed for mig, og jeg var hos dem den meste Tid af Dagen, dette var det første dannede Huus, hvori jeg fandt et Hjem.”

Ifølge Ejnar Stig Askgård fra Odense Bys Museer var det også i dette “dannede Huus”, at H.C. Andersen blev støbt som digter. Han læste digte skrevet af Madame Bunkeflods afdøde mand, og det var ved mødet med disse digte, at Andersen besluttede sig for at gå digtervejen. “Det daglige liv hos Madame Bunkeflod satte H.C. Andersens kurs som digter. Derfor er det meget smukt, at det tidligste eventyr, man kender til, er tilegnet Madam Bunkeflod. “Sproget i Tællelyset er lidt kejtet i forhold til den senere H.C. Andersen, hvilket kunne tyde på, at han har skrevet det i perioden mellem 1819, da han forlader Odense til omkring 1825, hvor han for anden gang efter rejsen til København vender tilbage til sin fødeby, sin moder og Madam Bunkeflod”, fortæller H.C. Andersen eksperten. Den røde tråd igennem Andersen eventyr ses også her nemlig tematikkerne om det indre ægte i forhold til det ydre forfængelige.

Johan de Mylius, professor, dr.phil fra Syddansk Universitet mener ikke, at eventyret “Tællelyset” er et litterært scoop og tror ikke at teksten vil være at finde i fremtidige  samlinger. Eventyret er ikke begyndelsen af H.C. Andersens eventyrproduktion. Det er en skolestil og skrivemåden er, som vi kender det fra hans skolestile hvor af vi i dag kender 30-40 stykker.

Kilder: Pressemeddelelse Statens Arkiver 12.12.2012, Radio Fyn 13.12.12 samt pressemeddelelse Odense Bys Museer 13.12.2012

 Se mere her:

Lars Bjørnsten Odense